Thiết kế, xây dựng

THIẾT KẾ NỘI THẤT GÓI: giá chỉ còn 50.000VNĐ/m2

-------------//~~~~~~~//--------------

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC GÓI:  50.000VNĐ/m2

Bao gồm các mặt bằng kỹ thuật các tầng, mặt đứng, mặt cắt, mặt bằng kỹ thuật thi công và phối cảnh 3 chiều các mặt tiền. 

 

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC GÓI:  80.000VNĐ/m2

Bao gồm các mặt bằng kỹ thuật các tầng, mặt đứng, mặt cắt,  mặt bằng kỹ thuật thi công,  phối cảnh 3 chiều các mặt tiền, Hồ sơ kết cấu: mặt bằng móng, bể, dầm sàn cột các tầng; chi tiết cột, dầm và bằng các bản thống kê thép. Hồ sơ kỹ thuật khác: bố trí điện công trình; cấp thoát nước công trình.

 

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC GÓI:  100.000VNĐ/m2

Bao gồm các mặt bằng kỹ thuật các tầng, mặt đứng, mặt cắt, mặt bằng kỹ thuật thi công,  phối cảnh 3 chiều các mặt tiền, chi tiết cấu tạo thang, vệ sinh, cửa đi , cửa sổ, ban công và chi tiết khác của công trình. Hồ sơ kết cấu: mặt bằng móng, bể, dầm sàn cột các tầng; chi tiết thang, cột, dầm và bằng các bản thống kê thép. Hồ sơ kỹ thuật khác: bố trí điện công trình; cấp thoát nước công trình; hệ thống thông tin liên lạc hệ thống trống sét.

 

-------------//~~~~~~~//--------------

 

THIẾT KẾ NỘI THẤT GÓI:  50.000VNĐ/m2

Bao gồm các mặt bằng công năng,  phối cảnh 3 chiều các phòng. Hồ sơ triển khai tường, trần và sàn.

 

THIẾT KẾ NỘI THẤT GÓI:  100.000VNĐ/m2

Bao gồm các mặt bằng công năng,  phối cảnh 3 chiều tất cả các phòng. Hồ sơ triển khai tường, trần và sàn. Hồ sơ triển khai đồ đạc vật dụng nội thất. hồ sơ điện nước.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: